Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter (“Personuppgiftspolicy”) beskriver hur littlehugs.dk (“littlehugs.dk”, “oss”, “vår”, “vi”) samlar in och behandlar information om dig.

1.2 Integritetspolicyn gäller de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via webbplatsen Little Hugs, www.littlehugs.dk (“webbplatsen”).

1.3 littlehugs.dk är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till littlehugs.dk kan göras via de kontaktuppgifter som anges under punkt. 7.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål och den rättsliga grunden för behandlingen.

2.1 När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av webbplatsen, t.ex. vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplacering, och information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion samt att genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna följa våra intressen när det gäller att förbättra webbplatsen och visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning artikel 6.1 f.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på webbplatsen samlar vi in den information du tillhandahåller, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat, leveransförfrågningar och information om den IP-adress från vilken beställningen gjordes.

2.2.1 Detta för att vi ska kunna leverera de produkter som du har beställt och på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig, bland annat för att administrera din rätt att returnera och klaga. Vi kan också behandla information om dina inköp för att uppfylla rättsliga krav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in i syfte och i vårt intresse att förhindra bedrägerier.

2.2.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning artikel 6.1 b, c och f.

2.3 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, din e-postadress och eventuellt mobilnummer.

2.3.1 Syftet är att leverera nyhetsbrev till dig.

2.3.2 Den rättsliga grunden för behandlingen är EU:s personuppgiftsförordning artikel 6.1 f.

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och ordernummer samt specifika leveransönskemål kommer att skickas vidare till PostNord, GLS eller en transportör som kommer att leverera de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte finns i lager kan denna information vidarebefordras till tillverkaren eller säljaren av varorna i fråga, som sedan utför leveransen.

3.2 Uppgifter kan överlåtas till externa partner som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa partners bland annat för teknisk drift och förbättring av webbplatsen, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, och för din bedömning av vårt företag och våra produkter. Bland annat lämnas information om ditt namn och din e-post till TrustPilot så att en inbjudan kan skickas för vår räkning för att betygsätta oss på TrustPilots webbplats. Om du väljer att göra en anmälan blir TrustPilot personuppgiftsansvarig för den information som lämnas. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och behandlar enligt våra instruktioner uppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i något annat syfte än för att fullgöra avtalet med oss, och de har tystnadsplikt. Vi har skriftliga databehandlingsavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

3.3 Två av dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics v/Google LLC. Och Facebook Inc. är etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU:s och USA:s Privacy Shield, jfr. EU:s dataskyddsförordning Art. 45.

3.3.1 En kopia av Google LLC:s certifiering finns här.: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 En kopia av certifieringen från Facebook Inc. finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. DINA RÄTTIGHETER

För att skapa insyn i behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter. Du har rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet, invändningar och klagomål.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke kan detta samtycke alltid återkallas.

Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter, eller om du vill veta mer om dina rättigheter för att ta reda på om du ska utöva dem, kan du när som helst kontakta oss genom att skriva ett e-postmeddelande eller ringa oss. Du hittar kontaktuppgifterna under punkt 7.

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. Om du har några frågor om detta kan du kontakta oss när som helst. Du finder kontaktoplysningerne under punkt 7.

6. SÄKERHET

6.1 Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande eller missbruk av personuppgifter.

6.2 Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 littlehugs.dk är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen.

7.2 Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4, vänligen kontakta:

Little hugs

Hjertegræsvej 1

3300 Frederiksværk

Tlf. nr.: 42 25 59 27
E-mail: info@littlehugs.dk

​8. ÄNDRINGAR I POLICYN FÖR PERSONUPPGIFTER

8.1 Du har alltid möjlighet att se den version av vår integritetspolicy som gäller när som helst via webbplatsen.

9. VERSIONER

9.1 Detta är version 1 av Littlehugs.dk:s integritetspolicy daterad den 30 maj 2020.